Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Zasady korzystania z systemu zapisów na sesje rzucania palenia metodą Allena Carra

 1. Warunkiem zgłoszenia na sesję on-line jest rejestracja w ramach systemu zapisów on-line Allen Carr`s Easyway® Polska. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze podstron serwisu allencarr.pl.
  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na Warunki ogólne dotyczące seminarium rzucania palenia metodą Allena Carra, Warunki gwarancji i niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Dla bezpieczeństwa danych przesyłanych podczas zgłoszenia Allen Carr`s Easyway® Polska podejmuje środki techniczne zapobiegające ich pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione.

II. Procedura zgłoszenia na sesje

 1.  Aby zapisać się na sesję należy wejść na stronę internetową allencarr.pl i dokonać wyboru terminu oraz ceny i wykonać kolejne czynności zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 2. Wybór terminu i ceny jest dokonywany poprzez ich zaznaczenie na liście.
 3. W trakcie zapisów – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zgłoszenie – można modyfikować wprowadzone dane oraz wybrany termin i cenę. W tym celu należy powrócić na stronę wyboru terminu i ceny.
 4. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie, zawierające m. in. opis sesji oraz cenę.
 5. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w sesji jest akceptacja treści Regulaminu i Gwarancji, podanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „zapisz się”.
 6. Po wysłaniu zgłoszenia na sesję, uczestnik sesji otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne informacje na temat przesłanego zgłoszenia.
 7. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie allencarr.pl. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez internet.