Organizator
Betters Sp.J. A.Kabat
Ul. Wilcza 12B lok.13
00-532 Warszawa
NIP 7010041234

Allen Carr’s Easyway Polska

Warunki ogólne dotyczące seminarium rzucania palenia metodą Allena Carra

1. Zawarcie umowy

Klient zawiera umowę z organizatorem seminarium, tj. Betters Sp.J. A. Kabat.

Umowa zostaje zrealizowana, kiedy klient po zgłoszeniu otrzyma pisemne potwierdzenie zgłoszenia oraz gdy zbierze się minimalna liczba uczestników szkolenia.

2. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Organizatorzy kursów dają „gwarancję zwrotu pieniędzy”. Warunki gwarancji są znane uczestnikom seminariów, poznają je w momencie rezerwacji miejsca na kursie. Ważne jest przede wszystkim punktualne stawienie się na wszystkie kursy tj. sesję główną oraz dwie sesje wzmacniające.

3. Ograniczona liczba uczestników

Liczba uczestników seminariów jest ograniczona. Rezerwacja miejsc odbywa się w kolejności zgłoszeń. Koniec przyjmowania zgłoszeń jest na 2 dni przed terminem szkolenia.

4. Warunki płatności

Opłatę należy wnieść po zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w seminarium. Należność należy przekazać przed rozpoczęciem seminarium, na konto bankowe podane w potwierdzeniu rezerwacji. W opłacie za kurs zawarty jest już podatek VAT. Należność przyjmujemy także poprzez stronę internetową. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

5. Opłaty storno

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w kursie, uczestnik jest zobowiązany natychmiast odwołać swoje uczestnictwo. Rezygnacja dokonana na dzień przed rozpoczęciem kursu jest bezpłatna. W przypadku nie pojawienia się uczestnika na sesji głównej bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, jest on zobowiązany do pokrycia całości kosztów lub może skorzystać ze szkolenia w innym terminie.

7. Zmiana terminu

Organizator ma prawo odwołać seminarium lub przełożyć je w czasie, jeśli na skutek nieprzewidzianych okoliczności (np. choroba trenera, brak wymaganej liczby osób) przeprowadzenie sesji jest niemożliwe. W tym przypadku już dokonane wpłaty są zwracane w ciągu 7 dni lub, w razie takiej potrzeby, proponowany jest inny termin, przy czym opłatą za wzięcie udziału w seminarium w kolejnym terminie jest wcześniej wpłacona kwota. Inne roszczenia są wykluczone.